Wat voor vele organisaties belangrijk is.

Voor vele organisaties is certificering belangrijk. Naast een goed verloop van de bedrijfsprocessen, en het inzichtelijk maken hiervan, is veiligheid, verbetering, en wet- en regelgeving van zeer groot belang. Of u een kleine, middelgrote of grote organisatie beheert, alles komt aan bod. Certificering heeft te maken met normen en wij zorgen er samen met u voor dat u als bedrijf zult voldoen aan deze normen.
Wij begeleiden uw organisatie in vier praktische stappen naar certificering. Om maatwerk te kunnen leveren, hanteren wij bij al onze trajecten de volgende aanpak:

1. Inventarisatie

Een managementsysteem is het traject waarmee wij een verschil zullen maken binnen uw bedrijf. Om dit managementsysteem succesvol te kunnen implementeren is een inventarisatie nodig. De betrokkenheid van de directie bij deze inventarisatie is heel erg belangrijk. Tijdens de inventarisatie kijken wij naar de huidige situatie binnen uw bedrijf.  Iedere organisatie heeft een eigen cultuur, en elke medewerker verschilt. Het is daarom vanzelfsprekend dat elke organisatie een plan van aanpak-op-maat nodig heeft. De inventarisatie helpt ons om samen dit plan van aanpak op te starten en succesvol neer te zetten. De inventarisatie vindt plaats door een nulmeting.
 Wat is een nulmeting en hoe werkt dat?
Een nulmeting is net een inventarisatie maar dan gericht op de reeds geïmplementeerde processen en documentatie binnen uw bedrijf. Deze worden vergeleken met de certificeringsnormen. U zult in dit proces enkele vragen moeten beantwoorden waarmee wij kunnen scannen en analyseren in welke mate uw organisatie zich inzet voor een goede werkatmosfeer voor de medewerkers.
Op basis van de inventarisatie stellen wij een plan van aanpak vast, inclusief concrete acties, taakverdeling, tijdsbestek en kosten van het totale traject. Na de nulmeting weet u precies waar uw organisatie staat en waar verbeterpotentieel ligt!

Voordelen!

Natuurlijk wilt u weten wat voor u de voordelen zijn van een dergelijke inventarisatie.
Wat wij voor u inzichtelijk maken is:
  1. waar u staat als organisatie en in hoeverre u voldoet aan de normen voor de certificering;
  2. welke aanvullingen of wijzigingen er moeten plaatsvinden om tot certificering te komen;
  3. waar verandering moet plaatsvinden om de werksfeer van de werknemers binnen de organisatie te verbeteren en te verzekeren (Wij denken hier aan het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers);
  4. een (SMART) overzichtelijk plan van aanpak met duidelijke tijd- en taakverdelingen.

Wilt u met ons verder? Neem dan contact met ons op.

2. Opzetten en implementeren van een managementsysteem

Met een managementsysteem wordt systematisch beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Uiteraard moet het inzicht in de voorgaande punten ook actueel worden gehouden. Hiermee wordt het verbeterproces opgestart. Het managementsysteem wordt op maat samengesteld naar de behoefte van de organisatie en wij zorgen ervoor dat deze voldoet aan de eisen van de norm-, wet- en regelgeving die op de organisatie betrekking heeft.
Wat is het nut van software voor het kwaliteitsmanagementsysteem?
Wanneer wij denken aan een kwaliteitssysteem, dan denken wij aan een hulpmiddel dat de doelstellingen van een organisatie helpt behalen. Met een managementsysteem wordt er systematisch beleid ontwikkeld en uitgevoerd. Wij hebben zorgvuldig software uitgekozen die op maat aangepast kan worden aan de wensen en processen binnen uw bedrijf/organisatie. Hiermee wordt het verbeterproces opgestart. Met behulp van deze software kunt u systematisch en doelgericht de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. En iedereen kan aan de slag omdat alles vooraf volgens de juiste stappen is voorgeprogrammeerd. Weg met papieren documenten en stapels boeken! Alles kan gestructureerd worden dankzij dit kwaliteitssysteem.
Bovendien zorgen wij ervoor dat het systeem voldoet aan de eisen van de norm-, wet- en regelgeving, en de behoeften van uw organisatie.

3. Beleid, doelstelling en evaluatie

In dit proces stellen we samen vast of het kwaliteitssysteem ondersteunt in het behalen van de beoogde doelstellingen en de uitvoering van continu verbetering.
Bij dit onderdeel passen we het monitoren, meten, analyseren en evalueren toe. In de vorige stappen zijn er reeds metingen gedaan die nu beoordeeld en geëvalueerd moeten worden wat betreft het behalen van de doelstellingen die vooraf zijn vastgelegd.
Een periodieke beoordeling door de directie van de werking van het managementsysteem en de eventuele noodzaak om aanpassingen te doen is een verplicht onderdeel voorafgaand aan certificering.
Meer informatie? 

4. Certificering

Nadat wij de vorige stappen succesvol hebben doorlopen, is het tijd om door een externe partij de certificatie tot stand te brengen. Wij bieden in ons support 100% garantie voor het succesvol certificeren van uw bedrijf.