Wat is ISO?

ISO staat voor International Organisation for Standardization en is een internationaal samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen. De organisatie is de houder van internationaal erkende schema’s (ook wel normen genoemd) van kwaliteitszorgsystemen. Het moederbedrijf bevindt zich in Genève. Momenteel zijn er meer dan 18.000 verschillende normen
In Nederland is de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (ook wel bekend als NEN) het orgaan dat de ISO-standaarden en Nederlandse uitgaven daarvan in beheer heeft en zorg draagt voor de ontwikkeling daarvan. De meest gevraagde normen in Nederland zijn de ISO 9001 en ISO 14001.
In 4 stappen naar certificatie

ISO 9001

De ISO 9001-norm is een breed kwaliteitszorgsysteem dat vorm en inhoud geeft aan uw managementsysteem vanuit een kwalitatief aspect. Het kan worden gebruikt om te bewijzen dat uw organisatie aan de gestelde klanteisen voldoet en om aan te geven dat uw producten/diensten conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn. Ook heeft ISO 9001 aanknopingspunten met een kwaliteitssysteem dat voor continue verbetering zorgt, mocht u dit ook willen opzetten.
De standaard is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement, waaronder:
• klantgerichtheid;
• relatiemanagement.
• betrokkenheid van medewerkers en directiemanagement;
• procesmanagement

ISO 14001

Het ISO 14001-managementsysteem is gericht op de milieuprestaties binnen uw organisatie. Hierbij staat het implementeren van wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s centraal. Ook zorgt het ISO 14001-managementsysteem voor continue verbetering van deze milieuprestaties.
Wanneer u aan uw klanten of opdrachtgevers duidelijk wilt maken dat u het milieu zo min mogelijk aantast en het juist zoveel mogelijk probeert te sparen dan is ISO 14001 de norm waar u een certificaat voor dient te hebben.

ISO 27001

NEN/ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. In de ISO 27001-norm staat beschreven hoe informatie procesmatig beveiligd kan worden. Ook stelt de norm eisen voor het vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem.

ISO 45001

Een ISO 45001-certificaat laat zien dat de organisatie onder goede en veilige werkomstandigheden werkt en dat er aandacht is voor het welzijn en de gezondheid van zijn werknemers. Met een ISO 45001-certificaat toont u tevens aan dat u als organisatie voldoet aan de internationale wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Voor wie is ISO?

Wanneer uw organisatie in het bezit dient te zijn van een ISO-keurmerk of wanneer u bewijs wilt hebben van uw goede kwaliteitszorg-/managementsysteem, dan is het behalen van een ISO-certificaat de juiste stap voor u en uw organisatie.
Wanneer u meer informatie over een eventuele certificering wilt, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan samen met u kijken wat uw certificeringsbehoefte is en wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn.