Heeft uw organisatie een ISO keurmerk nodig? Ook dan kunt u terecht bij Measure More. Wij kunnen voor u het hele systeem opzetten, u begeleiden bij de uitvoering ervan en zorgen dat u gecertificeerd zult worden (en blijven). Uiteraard doen wij dit alles in nauwe samenwerking met uzelf.

Wat is ISO?

ISO staat voor International Organization for Standardization en is een internationaal samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen. De organisatie is de houder van internationaal erkende schema’s (ook wel normen genoemd) van  kwaliteitszorgsystemen. Het moederbedrijf bevindt zich in Genève. Momenteel zijn er meer dan 18.000 verschillende normen

In Nederland is het Nederlands Normalisatie-instituut (ook wel bekend als NEN) het orgaan dat de ISO-standaarden en Nederlandse uitgaven daarvan in beheer heeft en zorg draagt voor hun ontwikkeling. De meest gevraagde normen in Nederland zijn de ISO9001 en ISO14001.

ISO9001

De ISO9001-norm is een breed kwaliteitszorgsysteem dat vorm en inhoud geeft aan uw managementsysteem vanuit een kwalitatief aspect. Het kan worden gebruikt om te bewijzen dat uw organisatie aan de gestelde klanteisen voldoet. Ook geeft het aan dat uw producten/diensten conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn. Daarnaast heeft ISO 9001 aanknopingspunten met een kwaliteitssysteem dat voor continue verbetering zorgt, mocht u deze ook willen opzetten.

ISO14001

Het ISO14001-managementsysteem is gericht op de milieuprestaties binnen uw organisatie. Hierbij staat het implementeren van wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s centraal. Ook zorgt het ISO14001-managementsysteem voor continue verbetering van deze milieuprestaties.
Wanneer u aan uw klanten of opdrachtgevers duidelijk wilt maken dat u het milieu zo min mogelijk aantast en het juist zoveel mogelijk probeert te besparen dan is ISO14001 de norm waar u een certificaat voor dient te hebben.

Voor wie is ISO?

Wanneer uw organisatie in het bezit dient te zijn van een ISO keurmerk of wanneer u bewijs wilt hebben van uw goede kwaliteitszorg/managementsysteem, dan is het behalen van een ISO-certificaat de juiste stap voor u en uw organisatie.

Wanneer u meer informatie over een eventuele certificering wilt, dan kunt u contact met ons opnemen. wij zullen dan samen met u kijken wat uw certificeringsbehoefte is en wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn.