Wat is Lean Management?

Efficiency is key en daarom is het belangrijk dat er wordt gesignaleerd waar ruimte voor verbetering zit. Dit kan door middel van het hanteren van Lean Managementmethode. Lean  is een managementfilosofie, die gericht is op het verbeteren van de doorlooptijd binnen een organisatie, zodat een beter bedrijfsresultaat gerealiseerd kan worden.

Als er Lean-principes in uw bedrijfsactiviteiten wordt toegepast, zorgt dit voor een maximaal haalbare waarde richting uw klanten waar zo min mogelijk kosten tegenover staan. Het zorgt voor meer efficiëntie, waardoor u inzet, kosten en tijd zult besparen tijdens het vervaardigen en leveren van uw producten en/of diensten.

Hoe past Measure More de Lean Managementmethode toe binnen uw organisatie?

Wanneer Measure More voor uw organisatie actief is, zal er gekeken worden naar de activiteiten binnen het bedrijf en wordt geïdentificeerd welke probleempunten zich voordoen. Door te signaleren waar deze zich bevinden kan er besloten worden om eventuele overbodige processtappen te elimineren en/of meerdere stappen in één te combineren. Op deze manier kunnen probleempunten worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen.

Dit is dan ook de kracht van Measure More. Wij zijn gespecialiseerd in het ontdekken van verspillingen binnen het bedrijfsproces en zorgen dat deze gereduceerd of zelfs geëlimineerd worden.

Meaure More Lean Management