Privacy

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Measure More de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u contact met ons opnemen. Wij reageren doorgaands binnen 3 werkdagen op uw contactverzoek.

Cookies

Measure More registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren en aanpassen op de wensen van u als gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Deze persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Statistieken
Voor het verzamelen van deze statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Measure More heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

Contactformulier

Op deze website staat een contactformulier waarop wordt gevraagd om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden middels ons emailsysteem verzonden naar de betreffende medewerker die uw vraag kan beantwoorden en de gegevens moet verwerken. Het gaat hierbij om een mailbox waar alleen bevoegde mensen toegang tot hebben (op dit moment is dat alleen de directeur). De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek en worden direct daarna verwijderd tenzij deze nodig zijn voor eventuele opvolging van eerder gelegd contact. Deze persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
  • via ons contactformulier een klacht in te dienen

* vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.