QSHE

QSHE staat voor Quality, Safety, Health & Environment (kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu). Met QSHE wordt gezorgd voor een juiste vormgeving van het beleid van een organisatie, zodat deze voldoet aan eisen en/of wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (zoals veiligheid en gezondheid), milieu, en de kwaliteit van producten en/of diensten. De onderdelen van QSHE zijn QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) en KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu).

Measure More als QSHE-Manager binnen uw organisatie

Wanneer Measure More als QSHE-manager binnen uw organisatie aanwezig is, zal er gezorgd worden voor een veilige en gezonde werkplek en toezicht worden gehouden op het naleven van wettelijke kaders. Ook zal er draagvlak voor QSHE worden gecreëerd binnen uw organisatie. Daarnaast verzorgen wij voor u:
• het adviseren van een managementteam en het lijnmanagement;
• het organiseren en uitvoeren van zowel interne als externe audits;
• het analyseren van veiligheidskwesties en het opstellen van eventuele verbeterplannen;
• het verkrijgen, behouden en beheren van uw ISO-certificeringen (bijvoorbeeld ISO 14001, ISO 9001 en OHSAS 18001);
• het opstellen en/of controleren van onder meer HACCP-risicoanalyses, kwaliteitscontroleplannen, RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie) en milieuaspectenanalyses;
• het coachen van medewerkers die te maken hebben met QSHE-beleid, zoals kwaliteitsmedewerkers, preventiemedewerkers en milieucoördinatoren;
• het contact met klanten, overheidsinstanties en auditors inzake kwaliteitskwesties.