QSHE staat voor Quality, Safety, Health & Environment (kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu). Hiermee wordt gezorgd voor een juiste vormgeving van het beleid van een organisatie, zodat deze voldoet aan eisen en/of wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (zoals veiligheid en gezondheid), milieu en de kwaliteit van producten en/of diensten. De onderdelen van QSHE zijn QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) en KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu).

 

Measure More als QSHE-Manager binnen uw organisatie

Wanneer Measure More als QSHE-manager binnen uw organisatie actief is, zal er gezorgd worden voor een veilige en gezonde werkplek en toezicht worden gehouden op het naleven van wettelijke kaders. Ook zal er draagvlak voor QSHE worden gecreëerd binnen uw organisatie. Daarnaast zorgen wij voor u voor het:

  • adviseren van managementteam en lijnmanagement;
  • organiseren en uitvoeren van interne alsmede externe audits;
  • analyseren van veiligheidskwesties en opstellen van eventuele verbeterplannen;
  • verkrijgen, behouden en beheren van uw ISO-certificeringen (bijvoorbeeld ISO14001, ISO9001 en OHSAS18001);
  • opstellen en/of controleren van onder meer HACCP-risicoanalyses, kwaliteitscontroleplannen, RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie), milieuaspectenanalyses;
  • coachen van medewerkers die te maken hebben met QSHE-beleid, zoals kwaliteitsmedewerkers, preventiemedewerkers en milieucoördinatoren;
  • contact met klanten, overheidsinstanties en auditors inzake kwaliteitskwesties.